انتخابات خبرگان استان لرستان

از لرستان آيات عظام سيد محمد حسن طاهري خرم آبادی و سيد محمد نقي شاهرخي به مجلس خبرگان راه يافتند .

مهندس نادرالاصلي كل تعرفه هاي توزيع شده جهت برگزاري انتخابات مجلس خبرگان را در1928 شعبه لرستان يك ميليون و يكصد برگ تعرفه اعلام كرد .

در پايان شمارش آراء آيت الله سيد محمد حسن طاهري با 511166 رأي و آيت الله سيد محمد نقي شاهرخي با 359725 رأي بيشترين آراء را در لرستان كسب كرده اند و به عنوان نمايندگان استان به مجلس خبرگان رهبري راه خواهند يافت .

وي همچنين تعداد آراء آیت الله عليرضا تقوايي را 100569 و آراء آیت الله مجيد حاجاتي را 58769 رأي اعلام كرد .

/ 0 نظر / 13 بازدید