به اميد روزي كه كربلايي شويم ...

 

بسيجي عاشق كربلاست وكربلا را تو مپندار كه شهري است در ميان شهر ها و نامي است در ميان نام ها.

نه ، كربلا حرم حق است وهيچ كس را جز ياران امام حسين عليه السلام راهي به سوي حقيقت نيست.

كربلا مارا نيز در خيل كربلائيان بپذير ما مي آييم تا بر خاك تو بوسه زنيم وآنگاه روانه ي ديار عذر شويم.

به اميد روزي كه كربلايي شويم ...

افسوس كه چشم ظاهربين راهي به سوي باطن اشياء ندارد ، اگر نه سجده ي ملائك رادر برابر عظمت او ميديدي

وآن آيه ي مبا ركه را ديگر باره مي شنيدي ...اني اعلم ما لا تعلمون...

اگر شهدا نبودند و بسيجي ها؛ آنچه مي ماند پادگاني بود درندشت با زمين آسفالته،خشك و كم دار ودرخت ساختمانهايي معمولي كوتاه وبلند و تيركهايي كه بر آن پرچم نصب كردند.

اما دوكوهه سالها باشهدا زيسته است با بسيجي ها  واز آنها روح گرفته است ، روحي جاودان.

دو كوهه مغمون است اما اشتباه نكنيد او جنگ را دوست ندارد.

                                 جمع باصفاي بسيجي هارا دوست دارد./

               30w37dh.jpg

 

/ 0 نظر / 65 بازدید